Få IT sikkerhed som en del af din IT infrastruktur

IT sikkerhed er en væsentlig del, når vi snakker IT infrastruktur i dag. Langt de fleste virksomheder har i dag en form for IT sikkerhed. Men er IT sikkerheden up to date i din virksomhed? Er den tilpasset de nuværende devices og måder at arbejde på i virksomheden?

 

Nye arbejdsformer stiller krav til din virksomheds IT sikkerhed

IT infrastrukturen i virksomheder er udfordret af, at man idag kan tilgå data, uanset tid, sted og device. Derudover bruges mobiltelefoner ofte både som et arbejdsredskab og som privattelefon af virksomhedens medarbejdere. Det stiller dermed nogle helt nye krav til IT sikkerheden i din virksomhed. Det kræver en IT infrastruktur og en IT sikkerhed, som er fleksibel og omskiftelig i forhold til de nye arbejdsformer.

 
Få hjælp til op at opbygge din virksomheds IT sikkerhed

Hos Labtech tilbyder vi at gennemgå IT sikkerheden i din virksomhed. Vi stiller  de kritiske spørgsmål, så du bliver bekendt med mulige sikkerhedstrusler. Derfra kan du tage stilling til niveauet af din virksomheds IT sikkerhed. Vi sørger naturligvis for at sætte dig grundigt ind i de forskellige mulige løsninger på eventuelle problemstillinger.Uanset om du vælger en løsning fra os eller ej, vil du efterfølgende have fået et grundigt kendskab til de krav, der stilles i dag.
 

Arbejdsområder inden for IT sikkerhed

For at give en forståelse af, hvor omfattende sikkerhed er i dag, f.eks indenfor mobile devices, ses her et udpluk af de ting, vi arbejder med:

 

Next generation firewall

Kun et udpluk af producenter lever op til de krav, der skal opfyldes for at høre inden for denne kategori. Vi er certificeret og arbejder dedikeret med bl.a SonicWall.
 

Secure remote access (SRA) /Secure mobile Access (SMA)

Da vi i dag typisk også bruger mobile devices til at tilgå virksomhedens data, stiller det unægtelig helt andre og større krav end hidtil. Det skal være mere end blot en VPN adgang.

 
Identity management

Giver mulighed for at angive forskellige sikkerhedsniveauer. Alt efter bruger, device og lokation, kan man definere graden af sikkerhedsniveau.
 

End point encryption

Kryptering af data på mobile enheder som f.eks tablets og smartphones. Her kan sættes regler op for udvalgte apps og data således, at det ikke påvirker brugerens private del.

 
Enterprice mobile management (EMM) / Mobile device management (MDM)

Giver en lang række muligheder indenfor kryptering af data, GPS tracking, skjult VPN og meget mere. Eks kan et system sættes op således at brugeren ikke oplever at skulle tilgå via VPN. Det giver en nem og vant oplevelse af måden at bruge sit device på, hvilket giver en tilfreds bruger.
 
Man kan også sætte det op således, at brugeren kan vælge imellem sin private brugerflade, og en unik brugerflade med apps osv, der er tilpasset virksomhedsprofilen, så brugeren kun ser det, der er relevant i arbejdsøjemed. Således bliver der 2 brugerflader, der kan skiftes imellem. Den private og den arbejdsmæssige.
 
I tillæg til dette er også poison kill. En mulighed for at slette alle data enten manuelt, remote eller efter en angivet periode. En nem og sikker måde hvis der eks. skal laves midlertidigt adgang til personale. Efter endt periode kan alle data slettes, så der sikres at følsomme oplysninger ikke bruges efter endt aftale.


Copyright © 1994 - 2021 LABTECH DATA A/S. All rights reserved